Potsa Lotsa

Silke Eberhard - alto sax
Patrick Braun - tenor sax
Nikolaus Neuser - trumpet
Gerhard Gschlössl - trombone

am 3.07.2009 im Club der polnischen Versager